logo

Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Survey Integratie Migranten 2015. Iris Andriessen, Joost Kappelhof. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2016

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Survey integratie minderheden:  SIM2015 (ongewogen); veldwerkbestand

 

Menu