logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Thuiszorguitgaven en informele hulp. Relatie tussen veranderingen in de thuiszorguitgaven en het gebruik van informele hulp. Debbie Verbeek-Oudijk en Isolde Woittiez. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2016

Gebruikte bestanden

Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD-data uit 2004, 2007 en 2014

Survey of Health, Ageing and Retirement: SHARE 2004, 2007 en 2013; gegevens voor acht Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland)

Menu