logo

Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013

Een vergelijking van de zorg en ondersteuning voor 50-plussers in veertien Europese landen

Verzorgd in Europa kerncijfers 2013_web
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Debbie Verbeek-Oudijk Lisa Putman
Publicatiedatum
24 mei 2016
Aantal pagina's
30
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0798 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2016-19

Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

De Nederlandse bevolking vergrijst. De stijging van het aantal ouderen heeft gevolgen voor het beroep dat wordt gedaan op de zorg en ondersteuning en de daarmee gepaarde zorgkosten. Ook buiten Nederland heeft men te maken met vergrijzing, toenemende druk op langdurige zorgvoorzieningen en oplopende zorgkosten. In Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013 presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de verschillen en overeenkomsten in langdurige zorgsituaties van zelfstandig wonende 50-plussers in verschillende Europese landen. Het is een update van Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 met gegevens uit het jaar 2013. Het SCP heeft het stelsel van langdurige zorg en het gebruik ervan door zelfstandig wonende 50-plussers in Nederland vergeleken met dertien andere Europese landen. Dat deden we door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Welke ontwikkelingen zien we binnen Europa?
  • Welke beperkingen hebben mensen in andere landen?
  • Hebben zij de beschikking over een familienetwerk en welke (betaalde en onbetaalde) hulp en ondersteuning wordt daadwerkelijk geboden?

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013

Menu