logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden. Ans Merens en Edith Josten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2016

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2008-2014

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2012-2015

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Werkloos toezien? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu