logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Achtervolgd door angst. Een kwantitatieve vergelijking van angst voor slachtofferschap met een algemeen gevoel van onveiligheid. Lonneke van Noije, Jurjen Iedema. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2017

Gebruikte bestanden

Emancipatie-opinies: EMOP 2012

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2016

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Achtervolgd door angst / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu