logo

Armoede onder kinderen

Een probleemschets

Armoede onder kinderen_een probleemschets
pdf, 791kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Stella Hoff
Publicatiedatum
23 maart 2017
Trefwoorden
ArmoedeKinderen
Aantal pagina's
21

Veel kinderen in Nederland komen in aanraking met armoede. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om advies uit te brengen over de wijze waarop armoede onder kinderen het beste is terug te dringen. Tevens is verzocht om het SCP bij dit advies te betrekken.

Deze notitie vormt een bijlage bij het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'. Het geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen. Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.

Meer informatie: Armoede in kaart 2016

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Armoede onder kinderen

Menu