logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Armoede onder kinderen - een probleemschets. Stella Hoff. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2017

Gebruikte bestanden

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2001-2014

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Armoede onder kinderen / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu