logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Beroep op het MBO. Betrokkenen over de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Monique Turkenburg, Ria Vogels, mmv Yvette Sol. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2017

Gebruikte bestanden

BVE-monitor - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: BVE 2005-2010
De BVE-monitor is onderdeel van de schoolverlatersonderzoeken van het ROA, RUBS (Registratie uitstroom en en bestemming schoolverlaters). De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

MBO responsief:  professionals in flitspanel, studenten, 2015

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Beroep op het mbo / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu