logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2017|1. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Paul Dekker, Josje den Ridder en Pepijn van Houwelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2017

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2017|1

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1987, 2006, 2008/2009

Eurobarometers: EB 84.3 (najaar 2015, EB85.2 (voorjaar 2016),  EB86.2 (najaar 2016)

 
Menu