logo

Burgerperspectieven 2017|2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Deze publicatie is in druk verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en als pdf te downloaden van de SCP-website.

  • Stemming over Nederland en politiek positiever
  • Samenleven en immigratie/integratie blijven belangrijkste zorgen
  • Burgers willen dat de overheid meer uitgeeft aan zorg, onderwijs, werk en armoedebestrijding
  • Dalend vertrouwen van jongeren in kranten en televisie
  • Nederlanders sinds 1970 minder ‘rechts’ en in meerderheid ‘progressief’

Kwartaalthema

  • Dubbel over discriminatie
  • In Nederland is het discriminatiebewustzijn relatief groot …
  • … maar ook veel scepsis over discriminatie-ervaringen
  • Meeste burgers vinden discriminatie verwerpelijk
  • LHB’ers, moslims en etnische minderheden volgens burgers meest gediscrimineerd

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Burgerperspectieven 2017|2

Menu