logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2017|2. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Iris Andriessen, Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2017

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2017|2

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2014/2015

Eurobarometers: EB 83.4 (2015)

Progressiviteit en conservatisme: 1970

 
Menu