logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2017|3. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2017

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek Burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2017|3

Eurobarometers: EB86.2 (2016) en EB87.3 (2017)

Menu