logo

Bijlage Gebruikte databestanden

12 december 2017

De sociale staat van Nederland 2017. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Annemarie Wennekers (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2017

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO  1991-2007

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2006-2014

CBS Statistieken en registraties:
- CBS Statline 2003-2016

Continu onderzoek burgerpespectieven: COB 2008/1 - 2017/3

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1987-2016

Doorlopend Leefsituatieonderzoek: DLO 1990-1993

Economic outlook - databank van de Organisation for Economic Co-operation and Development: OESO 2016
De online database van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bevat circa 4000 macro-economische tijdreeksen voor de meer dan dertig lidstaten. De reeksen lopen van 1960 tot het eind van de periode die geraamd wordt, gewoonlijk twee jaar na de huidige datum. De onderwerpen beslaan een groot aantal terreinen, onder meer gezondheid, arbeid en onderwijs. Zie: http://www.oecd.org/

Enquête beroepsbevolking: EBB 1990-2015

Eurobarometers: EB 33 - 87.3 

European Social Survey: ESS 2004 - 2014/2015 (2e tot en met 7e ronde)

Eurostat: 2003-2017

Gezondheidsenquêtes: GE 2002-2016 

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1990-2014

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

International Social Survey Programme: ISSP 2014/2015

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:Tijd: 2015

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 2002 - 2017

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2007-2014

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 1997, 1999

SCP Leefsituatie-index: SLI 2002 - 2016

Survey integratie minderheden: SIM 2015

Tijdbestedingsonderzoek: TBO  1975 - 2016

Verschil in Nederland - enquête Sociale scheidslijnen: ViN 2014

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2016

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Vrijetijdsomnibus: VTO 2012-2016

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1990-2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006 - 2015

World Bank data: 2002, 2015
Het bestand van de World Development Indicators (WDI) biedt een uitvoerige selectie van economische, sociale en milieu-indicatoren, gesteund op gegevens van de Wereldbank en ruim 30 partnerinstellingen. Het bestand omvat ruim 900 indicatoren voor 210 economieën, met gegevens die teruggaan tot 1960.

en verder registratiegegevens van uiteenlopende organisaties.

 

Menu