logo

Discriminatie herkennen, benoemen en melden

Essay

Essay Discriminatie herkennen, benoemen en melden
pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Iris Andriessen
Publicatiedatum
09 februari 2017
Trefwoorden
DiscriminatieNiet-Westerse MigrantenVrouwen
Aantal pagina's
25
ISBN/ISSN/anders
9789037708264
Volgnummer
2017-11

Verschenen als elektronische publicatie; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

Meld- en registratiegegevens van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie laten een dalende trend zien. Een uitzondering daarop vormen meldingen van discriminatie van moslims vanwege hun geloof: deze zijn de afgelopen jaren juist toegenomen. Ook surveygegevens laten een stijgende trend zien in ervaren discriminatie onder de vier grootste migrantengroepen. Het is mogelijk dat de toename in meld- en ervaringsgegevens een toename van incidenten reflecteert. Anderzijds is het ook mogelijk dat incidenten die eerder niet herkend of benoemd werden als discriminatie, dat nu wel worden. Mogelijk is ook de meldingsbereidheid ten aanzien van moslimdiscriminatie is gestegen. We geven daar in dit essay geen uitsluitsel over, maar beschouwen deze mogelijkheden nader. Daartoe bekijken we eerst kort een aantal gegevens uit zowel survey-, als registratie- en meldgegevens. Om in deze databronnen terecht te komen moeten incidenten worden herkend en benoemd als discriminatie. We gaan in op een aantal mechanismen dat het voor mensen lastiger of juist makkelijker maakt om discriminatie te herkennen, te benoemen en te melden. Uiteindelijk kijken we door de bril van dit soort mechanismen naar maatschappelijke ontwikkelingen en duiden we aan de hand daarvan de ontwikkelingen in ervaringen van discriminatie en in meldgegevens.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Discriminatie herkennen, benoemen en melden

Menu