logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Discriminatie herkennen, benoemen en melden. Iris Andriessen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2017

Gebruikte bestanden

Ervaren discriminatie: ErDis 2013

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011, 2015

Menu