logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Dorpsleven tussen stad en land. Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland. Anja Steenbekkers, Lotte Vermeij, Pepijn van Houwelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2017

Gebruikte bestanden

ABF-monitoren: WMD 1998-2001 en Woonmilieu Maatwerk 2014

CBS-cijfers:Nabijheidsstatistiek 2009-2013; GBA-maatwerk 1998-2014

Culturele veranderingen in Nederland: CV  2006-2014

Enquête beroepsbevolking: EBB 2001-2013

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2001-2013

Sociaal vitaal platteland : SVP 2011, 2014

Menu