logo

Een week in kaart - editie 1

Interactieve digitale publicatie

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Anne Roeters
Publicatiedatum
21 december 2017
ISBN/ISSN/anders
987 90 377 0857 8

De interactieve digitale publicatie Een week in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau bespreekt de hoofdlijnen van de tijdsbesteding van Nederlanders. De publicatie laat zien hoeveel tijd Nederlanders aan betaald werk, het huishouden en zorgtaken, persoonlijke verzorging (incl. slaap), onderwijs en vrijwilligerswerk besteden. Er wordt ook stil gestaan bij de momenten in de week en op de dag waarop deze activiteiten plaatsvinden. Door de cijfers over 2016 te vergelijken met die over 2011 en 2006 wordt nagegaan hoe stabiel de tijdsbesteding van Nederlanders is. De publicatie brengt eveneens verschillen tussen mannen en vrouwen, hoger en lager opgeleiden en mensen in verschillende levensfasen in kaart.

Een week in kaart is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere kaart gaat in op één aspect van de tijdsbesteding van Nederlanders. De gegevens zijn gebaseerd op het Tijdsbestedingsonderzoek 2016, aangevuld met cijfers uit 2006 en 2011.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Een week in kaart - editie 1

Menu