logo

Bijlage A Gebruikte databestanden

Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens (SCP), Freek Bucx (SCP), Christoph Meng (ROA). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2017

Gebruikte bestanden

CBS: Basisregistratie personen (2014), Statistiek werkgelegenheid en lonen (2014) en Statline (2016)

Enquête beroepsbevolking: EBB 2014

EU Labour Force Survey: EU LFS 2014

Schoolverlatersinformatiesysteem: SIS 2013-2015

WO-Monitor: WO 2015

 

 

Menu