logo

Gelijk verdeeld?

Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen

Gelijk verdeeld?
pdf, 705kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Anne Roeters Floor Veerman Eva Jaspers
Publicatiedatum
13 juni 2017
Trefwoorden
ArbeidHomoseksualiteitHuishoudelijke verzorging
Aantal pagina's
50
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0832 5
Volgnummer
2017-15

Verschenen als elektronische publicatie; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

Onderzoek naar heteroseksuele stellen laat consistent zien dat mannen nog altijd meer uren betaald werken en vrouwen nog altijd meer zorgtaken op zich nemen. Deze bevinding suggereert dat gender nog steeds in grote mate bepalend is voor de taakverdeling thuis en op de arbeidsmarkt. In deze verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt aan de hand van een literatuurstudie, onderzoek met vragenlijstgegevens en een klein kwalitatief onderzoek nagegaan hoe stellen van gelijk geslacht betaalde arbeid en zorg verdelen.

Een analyse van vragenlijstgegevens laat zien dat stellen van gelijk geslacht betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken gelijker verdelen dan stellen van verschillend geslacht. Het lijkt er dan ook op dat mensen die samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht, meer los (kunnen) komen van traditionele rolverwachtingen. Vrouwen met een vrouwelijke partner verrichten bijvoorbeeld zeven uur per week meer betaald werk dan vrouwen die samenwonen met een man. Tegelijkertijd werken vrouwen, ongeacht het geslacht van hun partner, gemiddeld minder uren dan mannen. Informatie uit een aantal aanvullende interviews suggereert dat LHB'ers naar een gelijke taakverdeling streven omdat zij progressieve houdingen hebben en veel waarde aan gelijkheid in relaties te hechten.

Menu