logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Gelijk verdeeld? Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen. Anne Roeters, Floor Veerman, Eva Jaspers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2017

Gebruikte bestanden

Emancipatie-opinies: EMOP 2016

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Gelijk verdeeld? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu