logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Cretien van Campen, Debbie Verbeek-Oudijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2017

Gebruikte bestanden

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen: OII2015

Menu