logo

Grenzen aan de eenheid

De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie

Deze publicatie is in druk verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en als pdf te downloaden van de SCP-website.

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. Ook binnen Defensie is dit merkbaar, en hier ligt tegelijkertijd een uitdaging. Het ministerie van Defensie zet in op het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit onder het defensiepersoneel, onder meer via deelname aan het Charter Talent naar de Top en het Charter Diversiteit. Dit betekent een engagement naar de verdere inclusie van onder meer vrouwen, etnisch-culturele minderheden en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (lhbt). In 2006 voerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al onderzoek uit naar de acceptatie van homoseksualiteit binnen Defensie. Uit dat onderzoek bleek dat er veel acceptatie bestaat onder het defensiepersoneel maar dat lhb’ers toch met specifieke problemen worden geconfronteerd. Het ministerie van Defensie vroeg het SCP om opnieuw gelijkaardig onderzoek uit te voeren, niet alleen rond de positie en acceptatie van lhb’ers, maar ook van vrouwen en etnisch-culturele minderheden.

Iris Andriessen, Wim Vanden Berghe en Leen Sterckx zijn werkzaam als minderhedenonderzoekers bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Grenzen aan de eenheid

Menu