logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie. Iris Andriessen, Wim Vanden Berghe, Leen Sterckx, m.m.v. Jantine van Lisdonk en Ans Merens. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2017

Gebruikte bestanden

Diversiteit en defensie: DeD 2015

Homoseksualiteit en defensie: HED 2006

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2015

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Grenzen aan de eenheid / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu