logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Leren van verschillen. Opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie. Anne Roeters. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2017

Gebruikte bestanden

CBS Statline: 1997-2014; Inkomensstatistiek 2014; Onderwijsstatistieken 2005/06 en 2015/16

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2014/15

Emancipatie-opinies: EMOP 2016

Enquête beroepsbevolking: EBB 2005, 2014, 2015

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Leren van verschillen / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu