logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/'16. Debbie Verbeek-Oudijk, Cretien van Campen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2017

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Onderzoek naar Ouderen in instellingen: OII 2015

Menu