logo

Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard

Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard
pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ingrid Ooms Klarita Sadiraj Evert Pommer
Publicatiedatum
04 december 2017
Trefwoorden
GebruikGemeentenJeugdzorgSociale zekerheidVoorzieningenWMO
Aantal pagina's
33
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0852 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2017-24

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein wordt voor een belangrijk deel bepaald door het sociale en demografische risicoprofiel van de bevolking in gemeenten. Zo zal in gemeenten met veel eenoudergezinnen doorgaans meer gebruik worden gemaakt van jeugdzorg, en in gemeenten met veel ouderen van hulp bij het huishouden. In de Overall rapportage sociaal domein 2016 (SCP 2016) bleek dat deze risicoprofielen maar een deel konden verklaren van de regionale verschillen in het gebruik van de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook nadat rekening is gehouden met deze risicoprofielen, bleken nog grote verschillen tussen regio’s te bestaan. In eerder verschenen kwalitatief onderzoek van Platform31 is gezocht naar mogelijke andere verklaringen in culturele context (mentaliteit bevolking), economische context (economische groei/stagnatie), institutionele context (functioneren van instanties en uitvoeringsorganisaties) en fysieke context (krimp en verstedelijking). In dit rapport wordt op basis van kwantitatieve informatie nagegaan of en in welke mate deze aanvullende indicatoren een bijdrage leveren aan de verklaring van regionale verschillen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard

Menu