logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard. Ingrid Ooms, Klarita Sadiraj, Evert Pommer. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2017

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2014-2016

SociaalDomeinIndex: SDI 2015-2016

Menu