logo

Transgender personen in Nederland

Verschenen als elektronische publicatie (pdf); niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

De maatschappelijke en politieke aandacht voor transgender personen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Wetenschappelijke kennis over hun leefsituatie in Nederland blijft hierbij achter. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) breidt met dit rapport deze kennis uit. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, registratiecijfers en een grootschalig prospectief vragenlijstonderzoek onder transgenders en focusgroepen. Op basis hiervan laten we zien hoeveel mensen in Nederland hun officiële geslachtsregistratie hebben aangepast en of deze groep in sociaal-demografische en sociaaleconomische positie verschilt van de rest van de bevolking. Vragen die hierbij worden beantwoord, zijn: ‘leven transgender personen vaker in armoede dan de algemene bevolking?’ en ‘hebben transgender personen een andere gezinssamenstelling dan de algemene bevolking?’ Ook gaan we in op de vraag welke factoren ervoor zorgen dat transgender personen beter of slechter af zijn op terreinen als werk, veiligheid, eenzaamheid en welzijn. We kijken hierbij naar zaken als sociale steun, achtergrondkenmerken, negatieve bejegening en tal van psychologische factoren. Tot slot brengen we de mogelijkheden in kaart om de leefsituatie van transgenders te monitoren zoals we dat ook voor andere minderheidsgroepen in de maatschappij doen: middels grootschalige bevolkingsstudies die ook rekening houden met hun achtergrondkenmerken.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Transgender personen in Nederland

Menu