logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Transgender personen in Nederland. Lisette Kuyper m.m.v. Wim Vanden Berghe. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2017

Gebruikte bestanden

Uiteenlopende registratiegegevens van het CBS: zie bijlage D bij de publicatie.

Transgenderonderzoek Nederland:  TON 2012 en 2015

Menu