logo

Van oost naar west

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen

Van Oost naar west
pdf, 797kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Vogels Simone de Roos Freek Bucx
Publicatiedatum
13 februari 2017
Trefwoorden
KinderenLeefsituatieOpvoedingWesterse migranten
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0819 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2017-6

Deze publicatie is in druk verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en als pdf te downloaden van de SCP-website.

De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007 heeft geleid tot een toename van migranten uit deze landen naar Nederland. Hoe gaat het met de kinderen van deze migranten in Nederland? Kunnen zij hier goed aarden of ervaren zij aansluitingsproblemen?

In dit rapport komen ouders aan het woord over het leven van hun kinderen in Nederland. Het gaat om migranten die geregistreerd staan in de Nederlandse bevolkingsadministratie. Zij vertellen over het leven van hun kind binnen het gezin (opvoeding en hun relatie met het kind) en daarbuiten (onderwijs, sociale contacten, sport en vrije tijd). Ook geven zij hun mening over het welbevinden, de gezondheid en eventueel probleemgedrag van hun kind. Ten slotte komt hun eigen achtergrond, de context waarin de kinderen leven en het gebruik van voorzieningen als kinderopvang en gezondheidszorg aan bod.

Deze studie is een vervolg op de verkennende studie Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland en is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Samenleving en Integratie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Van oost naar west

Menu