logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Van oost naar west. Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen. Ria Vogels, Freek Bucx, Simone de Roos. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2017

Gebruikte bestanden

CBS Statline: gegevens over 2000-2016

Health Behaviour in School-aged Children: HBSC 2013

Kinderen van MOE-landers: KML 2015

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Van oost naar west / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu