logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Voor elkaar. Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2017

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2010-2016

Informele zorg: IZG 2014 & IZG 2016

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Voor elkaar? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu