logo

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

Verschijnt als elektronische publicatie; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 zetten we uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij het huishouden, de persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp laten we dus buiten beschouwing. Wij brengen ook in kaart van wie zij hulp hebben gekregen: van iemand uit het sociale netwerk, of van een professional, betaald uit publieke middelen of die van de hulpontvanger zelf.

Dit is de tweede publicatie in een reeks; vorig jaar verscheen de eerste editie met informatie over 2014. In aanvulling op de eerste editie gaan we nu in op de vraag of mensen de hulp ontvangen die zij nodig hebben, in hoeverre zij bekend zijn met het Wmo-loket en daarmee ook daadwerkelijk contact hebben gehad.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2017 / Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

Menu