logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015. Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Debbie Verbeek-Oudijk, Lisa Putman, Mirjam de Klerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2017

Gebruikte bestanden

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête jaarbestand: OZG 2015

Menu