logo

Bijlage Gebruikte databestanden

An international comparison of care for people with intellectual disabilities. An exploration. Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Lisa Putman, Michiel Ras. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2018

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Menu