logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Bouwend aan een toekomst in Nederland. M. Gijsberts, I. Andriessen, H. Nicolaas (CBS), W. Huijnk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2018

Gebruikte bestanden

CBS: CBS Statline en Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB)

Eurostat

Enquête beroepsbevolking: EBB 2006-2016

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2014

Survey Integratie Minderheden: SIM 2015

Survey Integratie Nieuwe Groepen: SING 2009

Menu