logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2018 | 1. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. P. Dekker, L. van der Ham, A. Wennekers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2018

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2018|1

Eurobarometers: EB 88.3 (2017)

 

Menu