logo

Burgerperspectieven 2018|2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Publicatie is zowel in druk als pdf beschikbaar (pdf is vanaf deze pagina te downloaden).

  • Toegenomen optimisme over Nederland beklijft
  • Positief omdat het beter gaat met de economie, maar er zijn ook zorgen …
  • … vooral over de manier van samenleven, immigratie en gezondheidszorg
  • Terughoudendheid om anderen aan te spreken op hun gedrag

Thema:

Globalisering

  • Globalisering is voor veel burgers een abstract en lastig te beoordelen fenomeen …
  • … dat meer voordelen heeft voor Nederland als geheel dan voor het eigen leven
  • Binnenlandse problemen hebben prioriteit, maar er is ook steun voor Nederlandse inzet bij wereldwijde problemen

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Burgerperspectieven 2018|2

Menu