logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2018 | 2. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Evelien Boonstoppel, Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2018

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2018|2

Eurobarometers: EB 88.1 en EB 88.3 (2017)

SCP Leefsituatie-index: SLI 2017-2018

Menu