logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2018|3. Josje den Ridder, Paul Dekker, Evelien Broodstoppel. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2018

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2018|3

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2018

European Social Survey: ESS 2002/2003 - 2016/2017 (ronde 1 tm 8)

Progressiviteit en conservatisme 1970

 

Menu