logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2018|4. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Auteur. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2018

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2018/4

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2017/2018

Progressiviteit en conservatisme 1970

Menu