logo

Christenen in Nederland

Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Christenen in Nederland
pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Joep de Hart Pepijn van Houwelingen
Publicatiedatum
19 december 2018
Trefwoorden
ChristendomReligie
Aantal pagina's
184
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0894 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2018-32
Uitgever
SCP

Het rapport is zowel in druk als in pdf (vanaf deze pagina te downloaden) beschikbaar.

In het rapport Christenen in Nederland brengen we een aantal belangrijke verschuivingen in godsdienstig Nederland in beeld, zoals die de afgelopen decennia vooral via enquêtes geregistreerd zijn onder de bevolking. Naast bevolkingsonderzoeken en cijfers die door de kerken geleverd zijn, is gebruik gemaakt van interviews met godsdienstige leiders en observaties.

De volgende vragen waren leidinggevend voor deze studie. Welke ontwikkelingen hebben zich in ons land voorgedaan in de kerkelijkheid en christelijke gelovigheid? In hoeverre weerspiegelen ze het internationale beeld en hoe ziet dat beeld er uit? Lopen de ontwikkelingen uiteen per confessioneel milieu; zien ze er anders uit voor rooms-katholieken dan voor protestanten? Doen ze zich bij jong en oud op dezelfde mate en wijze voor? Wat betekenen ze voor de Nederlandse samenleving?

Deze publicatie is de tweede van een drietal studies naar religie en spiritualiteit. In de eerste studie De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. De derde publicatie zal ingaan op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Christenen in Nederland

Menu