logo

Bijlage Gebruikte databestanden

De Wmo 2015 in praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Lia van der Ham, Maaike den Draak, Wouter Mensink, Peggy Schyns, Esther van den Berg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2018

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo: LUW 2017

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / De Wmo 2015 in praktijk / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu