logo

Bijlage Gebruikte databestanden

De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld. W. Huijnk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2018

Gebruikte bestanden

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011, 2015

Enquête beroepsbevolking: EBB 2015

 

Menu