logo

Bijlage Gebruikte databestanden

De Sociale staat van Nederland 2018. Annemarie Wennekers, Jeroen Boelhouwer, Cretien van Campen, Rob Bijl. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2018

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB’08-’18

Culturele veranderingen in Nederland: CV'08-18

Enquete beroepsbevolking: EBB’08/’17

European Social Survey: ESS 2016

Eurobarometers: EB 89.1, maart 2018

Eurostat

Gezondheidsenquêtes: GE 2007-2011, GE 2014-2017

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2007-2011

JOB-Monitor 2010-2018

Leefstijlmonitor: LSM 2014-2017

Nationale enquete arbeidsomstandigheden: NEA 2008-2015

SCP Leefsituatie-index: SLI 2008-2018

Stichting Studiekeuze123

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 2006, 2016

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2017

Vrijetijdsomnibus: VTO 2012-2016

Woononderzoek Nederland: WoON 2015

Zelfstandigenenquête Arbeid: ZEA 2015
Voor informatie over dit onderzoek zie Databronnen Monitor Arbeid TNO

 

Menu