logo

De sociale staat van Nederland 2018 | Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 2001 hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. De objectieve leefsituatie komt aan bod, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. Hoe tevreden zijn zij over verschillende aspecten van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek?

In de oneven jaren verschijnt de gebruikelijke uitgebreide rapportage van de SSN en in de even jaren wordt deze afgewisseld met een beknopte digitale publicatie waarin een aantal kernindicatoren in kaart wordt gebracht. In de publicatie De sociale staat van Nederland 2018 | Hoofdlijnen (in druk verkrijgbaar via de boekhandel, de pdf vindt u hierboven) beschrijven we op basis van deze kernindicatoren de belangrijkste ontwikkelingen in de kwaliteit van leven van Nederlanders in de afgelopen tien jaar.

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / De sociale staat van Nederland 2018 | Hoofdlijnen

Menu