logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Emancipatiemonitor 2018. Wil Portegijs (SCP), Marion van den Brakel (CBS). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2018

Gebruikte bestanden

Emancipatie-opinies: EMOP 2018
Emancipatie-opinies is een tweejaarlijks onderzoek naar emancipatie in Nederland. In 2018 is het onderzoek uitgevoerd door CentERdata onder het LISS panel.

Vrouwen in besluitvorming: VIB 2008-2018

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1981-2018

Gezondheidsdenquête: GE 1983-2017

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2011-2017

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975-2006,  2011-2017

Enquête beroepsbevolking: EBB 1987-2017

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2017

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2017

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden: SSB 2006-2017

Sociale samenhang en welzijn: CBS Socsamwel 2016-2017

Statistiek werkgelegenheid en lonen: SWL 2016

Diverse CBS registraties: basisregistratie personen, bevolkingsstatistiek, doodsoorzakenstatistiek, inkomensstatistiek, onderwijsstatistieken, politiestatistiek

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Emancipatiemonitor 2018 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu