logo

Eritrese statushouders in Nederland

Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland

Eritrese statushouders in Nederland
pdf, 800kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Leen Sterckx Merhawi Fessehazion m.m.v. Bet-El Teklemariam
Publicatiedatum
16 november 2018
Trefwoorden
IntegratieLeefsituatieNiet-Westerse MigrantenVluchtelingen
Aantal pagina's
192
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0888 2
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2018-26
Uitgever
SCP

Rapport is in druk als in pdf (vanaf deze pagina te downloaden) beschikbaar.

Nederland telt onder haar inwoners steeds meer vluchtelingen uit Eritrea. Sinds 2014 vormen Eritreeërs, na de Syriërs, de grootste groep onder mensen die in Nederland een verblijfsstatus krijgen. Van onderzoekers, hulpverleners, vrijwilligers en gemeenteambtenaren die veel contact hebben met deze groep, komen signalen dat Eritrese statushouders een erg grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving.

Dit rapport is het resultaat van een kwalitatief onderzoek onder Eritrese statushouders die zich recent in Nederland hebben gevestigd en experts die beroepsmatig of door hun betrokkenheid zicht hebben op de positie van Eritreeërs in Nederland. Met deze studie willen we een bijdrage leveren aan het inzicht in de achtergronden en leefsituatie van de recent gearriveerde groep Eritreeërs. Daarbij beogen we in het bijzonder het perspectief van statushouders zelf weer te geven. Zo beschrijven we hun leven in Eritrea vóór de vlucht, hun ervaringen tijdens de vlucht, de sociaal-culturele context waarin Eritreeërs in Nederland verkeren, hun eerste stappen in de integratie in Nederland en de kansen en belemmeringen die zich daarbij voordoen.

Deze studie is onderdeel van het project longitudinale cohortstudie asielzoekers en statushouders. Doel van dit project is om de positie van personen die na 1 januari 2014 een verblijfsstatus in Nederland hebben gekregen in kaart te brengen en over de tijd te volgen. Het project maakt gebruik van registergegevens, surveys en kwalitatief onderzoek. Deze studie onder Eritreeërs is het eerste kwalitatieve onderzoek dat in het kader van dit project verschijnt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Eritrese statushouders in Nederland

Menu