logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Lisette Kuyper, Debbie Verbeek-Oudijk, Cretien van Campen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2018

Gebruikte bestanden

Onderzoek naar ouderen in instellingen:  OII 2015

SCP Leefsituatie-index: SLI 2006-2014

Menu