logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Kijk op Kinderopvang. Anne Roeters, Freek Bucx. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2018

Gebruikte bestanden

Kijk op Kinderopvang: KoK2017

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2017

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Kijk op kinderopvang / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu